DAVET


Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sene 19.'sunu düzenlediğimiz “Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu” bugüne değin Endokrinolojiyle ilgili tüm disiplinlerin bir araya geldiği ve konuların multidisipliner olarak ele alındığı bir okul oldu.

Selçuk Özarmağan ve Senay Molvalılar hocalarımızın başlattığı ve multidisipliner bakışın ülkemizdeki ilk örneklerinden olan kursumuzun bu sene de yine deneyimli hocalarımızın ve genç meslektaşlarımızın bir araya geldiği, deneyimlerin paylaşıldığı ve güncel bilgilerin edinildiği yararlı bir bilimsel etkinlik olmasını temenni ediyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle katılımcılarımızın sağlığı açısından oluşabilecek riskleri en aza indirgemek düşüncesi doğrultusunda 19. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 01-03 Ekim 2021 tarihinde online olarak sanal ortamda yapılacaktır.

Kursumuzda buluşmak üzere, sevgi ve saygılarımızı sunarız.Prof.Dr. Yeşim Erbil
Endokrinolojide Diyalog Derneği Başkanı

Prof. Dr. Serkan Sarı
Kurs Başkanı
KOMİTE


ONURSAL BAŞKANLAR

Gürbüz Erdoğan Senay Molvalılar
Selçuk Özarmağan
 

ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG DERNEĞİ BAŞKANI

Yeşim Erbil
 

KURS BAŞKANLARI

Yeşim Erbil Serkan Sarı
 

KURS SEKRETERLERİ

Nihat Aksakal Gamze Çıtlak
Candaş Erçetin
 

BİLİMSEL DÜZENLEME KURULU

Cem Dural İsmail Cem Sormaz
Feyzullah Ersöz Özlem Soyluk Selçukbiricik
Semen Önder Serkan Teksöz
Gözde Özkan Ayşe Kubat Üzüm
Gülçin Yegen Fırat Tutal
 

DANIŞMA KURULU

Işık Adalet Faruk Alagöl
Ferihan Aral Halil Alış
Betül Uğur Altun Semih Aydıntuğ
Özlem Soyluk Selçukbiricik Yusuf Bükey
Nuh Zafer Cantürk Halil Coşkun
Mete Düren Ali İlker Filiz
Nurdan Gül Sibel Güldiken
Sadi Gündoğdu Emin Gürleyik
Abut Kebudi Nusret Korun
Ömer Menteş Yaşar Özdenkaya
Atakan Sezer Yasemin Giles Şenyürek
Serkan Teksöz Armağan Tuğrul
Mehtap Tunacı Fatih Tunca
Orhan Yalçın Enis Yetkin
 
KAYIT


Kayıt Tipi Kayıt Ücreti
Uzman 3.000 TL
Asistan 2.000 TL
Firma Temsilcisi 2.000 TL
 • Kayıt ücretlerine KDV eklenecektir.
 • Kayıt ücretlerinin, kongre resmi hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına e-mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Toplantı kayıt ücreti; sanal kongre sistemine, toplantı salonlarına ve stant alanına erişim, sunulan dosyalara ve videolara erişim, dijital program ve dijital katılım sertifikasını kapsamaktadır.
Kongre Resmi Banka Hesap Bilgileri
Banka Adı FİNANSBANK
Şube Adı ve Kodu Fatih Şubesi - 00927
Hesap Adı GLOBAL TURİZM A.Ş./ENDOKRİN
IBAN (EURO) TR41 0011 1000 0000 0022 1720 30
IBAN (TL) TR09 0011 1000 0000 0022 1720 24

Sözlü bildiri olarak kabul edilen bildirilerimizin sunumları 1-2-3 Ekim 2021 günü yapılacaktır. En iyi 10 bildiriye bildirilerini makale olarak gönderdikleri takdirde "Endokrinolojide Diyalog Dergisi"nde basımda öncelik verilecektir. Ayrıca bildirilerde birinci isim olarak Asistan yazılan ve sözlü bildirisi kabul edilen ilk 5 hekimimizin Kongre Kaydı "Endokrinolojide Diyalog Derneği" tarafından karşılanacaktır.

Bildiri Özet Yazım Kuralları

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan 400 kelime ile sınırlandırılmıştır. Sistem bu alana 400 kelimeden fazla yazı yazmanıza izin vermeyecektir.
 • Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmak mümkün değildir.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışında tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin için kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 • Kaynaklar, bildiri özetinin sonunda ayrı bir bölümde sunulmalıdır.
 • Bildirinizi sistem üzerinde doldurduktan sonra ayrıca dosya olarak da sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
 • Bildiriler sözlü ve poster sunum olarak kabul edilecektir.

Son Bildiri Gönderim Tarihi
22 Eylül 2021, Çarşamba

Diğer Bilgiler

 • Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kullanıcı ile yapılacaktır.
 • Bildiri başlığı sadece büyük harfler ile yazılmalıdır. Başlık sonuna "nokta" konulmamalı ve konu başlığı seçilmiş olmalıdır.
 • Bildiri metni karakter sayısı 400 kelimeyi aşamaz, sistem buna izin vermemektedir.
 • Sisteme girişi yapılan bildirilerin tamamının kontrol edildikten sonra "Bildiri Gönder" işleminin mutlaka yapılması gerekmektedir. Sistem üzerinden bildiriniz ulaştığı zaman tarafınıza teyit e-maili ulaşacaktır.
 • Sözlü bildiri kabulü için en az 3 yazar ismi bildiriye eklenmelidir.
BİLİMSEL PROGRAM10:00 - 15:00 ÇALIŞTAY PROGRAMI
Çalıştay Başkanları: Serkan Teksöz, Ahmet Cem Dural
10:00 - 12:30 TEMEL KONULAR
10:00 TEMEL KONU I: Makale incelemesinde dikkat edilecek noktalar
Oturum Başkanı: İlknur Kepenekçi | Konuşmacı: Ümit Uğurlu
10:20 Tartışma
10:30 TEMEL KONU II: Endokrin cerrahisinde temel kavramlar ve tanımlar
Oturum Başkanı: Uğur Deveci | Konuşmacı: Nuri Alper Şahbaz
10:50 Tartışma
11:00 TEMEL KONU III: İntraoperatif sinir monitörizasyonu temel prensipleri
Oturum Başkanı: Semra Günay | Konuşmacı: Ahmet Dağ
11:20 Tartışma
11:30 TEMEL KONU IV: Adrenal insidentalomada laboratuar ve görüntülemenin yorumlanması
Oturum Başkanı: Özlem Soyluk Selçukbiricik | Konuşmacı: Hülya Hacışahinoğulları
11:50 Tartışma
12:00 TEMEL KONU V: (Para)Tiroid cerrahisinde kullanılan görüntüleme tekniklerinde güncel durum
Oturum Başkanı: Atakan Sezer | Konuşmacı: Güldeniz Karadeniz Çakmak
12:20 Tartışma
12:30 - 13:00 ARA
13:00 - 15:00 KLİNİK KARAR VERME
13:00 KLİNİK KARAR VERME I: Retrosternal guatr yönetimi ve cerrahi planlaması
Oturum Başkanı: Havva Belma Koçer | Konuşmacı: Hakan Yabanoğlu
13:20 Tartışma
13:30 KLİNİK KARAR VERME II: Tiroid papiller mikrokarsinom yönetimine güncel yaklaşım
Oturum Başkanı: Serap Erel | Konuşmacı: Sibel Özkan Gürdal
13:50 Tartışma
14:00 KLİNİK KARAR VERME III: Primer hiperparatiroidi: Endikasyondan cerrahiye doğru yönetim
Oturum Başkanı: Nurdan Gül | Konuşmacı: Hamide Pişkinpaşa
14:20 Tartışma
14:30 KLİNİK KARAR VERME IV: Tiroid cerrahisinde komplikasyon yönetimi
Oturum Başkanı: Betül Bozkurt | Konuşmacı: Ali İlker Filiz
14:50 Tartışma
15:00 - 15:30 ARA
15:30 - 19:00 KURS PROGRAMI
15:30 - 17:30 TAZE DONMUŞ KADAVRADA BOYUN DİSEKSİYONU KURSU
Kurs Başkanları: Serkan Sarı, Nihat Aksakal
15:30 Santral Bölge Anatomisi
Konuşmacı: Alper Öztürk
15:45 Santral Diseksiyon Tanımı
Konuşmacı: Sami Açar
16:00 Lateral Bölge Anatomisi
Konuşmacı: Fırat Tutal
16:15 Lateral Diseksiyon Tanımı
Konuşmacı: Tuğba Matlım Özel
16:30 Taze Donmuş Kadavrada Anatomik Yapılar (Video Gösterimi)
Konuşmacı: Gamze Çıtlak
17:15 Tartışma
17:30 - 17:45 ARA
17:45 - 19:00 İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONU KURSU
Kurs Başkanları: Göktürk Maralcan, Mehmet Erikoğlu
17:45 Rekürren, süperior laringeal sinirlerin anatomisi ve varyasyonları
Konuşmacı: İbrahim Ali Özemir
18:05 İntraoperatif sinir monitörizasyonunun temel prensipleri ve çalışma tekniği
Konuşmacı: Bartu Badak
18:25 Ameliyatta sinyal kaybı ve teknik sorunların çözümü
Konuşmacı: Yaşar Özdenkaya
18:45 Tartışma
10:00 - 16:50 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMLARI
10:00 - 11:10 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU I
Oturum Başkanları: Soykan Arıkan, Gamze Çıtlak
10:00 SS-01 / Açık erişimli sosyal medya platformu youtube’da paylaşılan vats paratiroidektomi videolarının güvenilirlik, fayda ve kalitesinin değerlendirilmesi
Konuşmacı: Banu Yiğit
10:07 SS-02 / Toetva (transoral endoskopik tiroidektomi, vestibüler yaklaşımlı): adım adım cerrahi teknik
Konuşmacı: Özgün Cevdet Köse
10:14 SS-03 / Boyun diseksiyonu: artıları, eksileri ve 4 yıllık klinik deneyimimiz
Konuşmacı: Alp Ömer Cantürk
10:21 SS-04 / Endemik bölgelerde bethesda sınıflaması sanıldığı kadar güvenli mi?
Konuşmacı: Ömer Faruk Kandaz
10:35 SS-06 / Endokrin spesifik cerrahlar tarfından yapılan tiroidektomilerin insidental paratiroidektomi oranlarına etkisi
Konuşmacı: Saliha Karagöz Eren
10:28 SS-07 / Fonksiyonel adrenal kitle nedeniyle opere olan hastaların klinik ve radyolojik bulgularının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Konuşmacı: Hamide Pişkinpaşa
10:42 Tartışma
11:10 - 11:20 ARA
11:20 - 12:30 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU II
Oturum Başkanları: Feyzullah Ersöz, İbrahim Ali Özemir
11:20 SS-08 / Hashimoto tiroiditinde fotobiyomodülasyonun T3 T4 oranı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Konuşmacı: Sami Açar
11:27 SS-09 / Hiperparatiroidi olgularında saptanan intratiroidal paratiroid patolojileri
Konuşmacı: Serkan Karaisli
11:35 SS-10 / Hipertiroidi nedeniyle tiroidektomi yapılan hastaların ameliyat öncesi antitiroid ilaç kullanım süresinin değerlendirilmesi
Konuşmacı: Recep Temel
11:42 SS-11 / İonm kullanımı postoperatif hipoparatiroidi azaltır mı?
Konuşmacı: Şeref Erdoğan
11:49 SS-12 / Laparoskopik sürrenalektomi vaka serisi
Konuşmacı: Kaan Hüsemoğlu
11:56 SS-14 / Non-fonksiyonel pnet’te cerrahi yaklaşım: 15 olguluk seri
Konuşmacı: Harun Tecir
12:03 Tartışma
12:30 - 13:00 ARA
13:00 - 14:10 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU III
Oturum Başkanları: Nihat Aksakal, Orhan Ağcaoğlu
13:00 SS–15 / Paratiroid adenomu ve tiroid nodülü birlikteliğinde ameliyat öncesi görüntülemenin önemi ve eşzamanlı karsinom varlığı
Konuşmacı: Hakan Balbaloğlu
13:07 SS–16 / Paratiroid cerrahisinde tek merkezin iki yıllık deneyimi
Konuşmacı: Uğur Mengeneci
13:14 SS–17 / Primer hiperaldosteronizm tedavisinde cerrahi tercihi ve etkinliği
Konuşmacı: Harun Tecir
13:21 SS–18 / Primer hiperparatiroidizm odaklanmış cerrahide pre-operatif lokalizasyon çalışmalarında görüntüleme yöntemlerinin birbirine üstünlüğü
Konuşmacı: Hogir Aslan
13:28 SS–20 / Sitoredüktif cerrahi sırasında saptanan sürrenal metastazlar yaklaşımımızı değiştirdi mi
Konuşmacı: Olgun Erdem
13:35 Tartışma
14:10 - 14:20 ARA
14:20 - 15:30 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU IV
Oturum Başkanları: Hakan Yabanoğlu, Göktürk Maralcan
14:20 SS-21 / Tek anastomozlu duodeno-ileal bypass + sleeve gastrektomi prosedürünün endokrin rolü
Konuşmacı: Talar Vartanoğlu Aktokmakyan
14:27 SS-22 / Tiroglossal kanal kistlerinde cerrahi tedavi deneyimimiz
Konuşmacı: Serkan Karaisli
14:35 SS-23 / Van ilinde üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda 5 yıllık paratiroit cerrahisi deneyimi
Konuşmacı: Tolga Kalaycı
14:42 SS-24 / Yeni kurulan endokrin cerrahi merkezindeki adrenal kitlelerde bir yıllık cerrahi deneyimimiz
Konuşmacı: Pınar Gülcan
14:49 SS-25 / Adrenal bezlere metastaz yapmış tümörlerde cerrahi deneyimimiz
Konuşmacı: Esin Şair
14:56 Tartışma
15:30 - 15:40 ARA
15:40 - 16:50 SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU V
Oturum Başkanları: Serkan Teksöz, Nuri Alper Şahbaz
08:30 - 09:00 AÇILIŞ
Konuşmacılar: Yeşim Erbil, Serkan Sarı
09:00 - 09:10 ARA
09:10 - 09:50 KONFERANS: Covid-19 pandemisi ve tiroid hastalıkları
09:10 Oturum Başkanları: Yeşim Erbil, Ferihan Aral | Konuşmacı: Murat Faik Erdoğan
09:40 Tartışma
09:50 - 10:00 ARA
10:00 - 10:50 KONFERANS: Minimal invaziv tiroid cerrahisi – I
10:00 Oturum Başkanları: Mete Düren, Özer Makay | Konuşmacı: Gianlorenzo Dionigi
10:35 Tartışma
10:50 - 11:00 ARA
11:00 - 12:00 PANEL: Komplike tiroid medüller karsinomu yönetimi
11:00 Moderatör: Ayşe Kubat Üzüm
Panelistler: Mert Başaran, Semen Önder, Yasemin Şanlı, Gülşah Yenidünya, Serdar Tezelman, Nihat Aksakal
11:45 Tartışma
12:00 - 12:20 ARA
12:20 - 12:50 KONFERANS: Sürrenal cerrahisinde zorluklar ve komplikasyon yönetimi
12:20 Oturum Başkanı: Serkan Sarı | Konuşmacı: Umut Barbaros
12:45 Tartışma
12:50 - 13:00 ARA
13:00 - 13:50 KONFERANS: İleri evre diferansiye tiroid kanserlerine güncel yaklaşım (Cerrahinin sınırları - rezeksiyon stratejileri)
13:00 Oturum Başkanları: Serdar Tezelman, Seher Demirer | Konuşmacı: Thomas J. Musholt
13:35 Tartışma
13:50 - 14:00 ARA
14:00 - 14:50 SEMPOZYUM: Adrenal insidentalomalarda karakter tayini
  Oturum Başkanları: Hasan Aydede, Ayşe Kubat Üzüm
14:00 Laboratuar bulguları eşliğinde
Konuşmacı: Özlem Çelik
14:15 Radyoloji bulguları eşliğinde bulguları eşliğinde
Konuşmacı: Sabri Şirolu
14:30 Nükleer tıp bulguları eşliğinde
Konuşmacı: Zeynep Gözde Özkan
14:45 Tartışma
14:50 - 15:00 ARA
15:00 - 16:00 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER OTURUMU: Sürrenal cerrahisi I
  Oturum Başkanları: Selçuk Mercan, Orhan Yalçın
15:00 Posterior sürrenalektomi
Konuşmacı: Nihat Aksakal
15:15 Korteks koruyucu sürrenalektomi
Konuşmacı: Feyzullah Ersöz
15:30 Laparoskopik transabdominal sürrenalektomi
Konuşmacı: Manuk N.Manukyan
15:45 Tartışma
16:00 - 16:10 ARA
16:10 – 17:00 KONFERANS: Feokromositoma & Paraganglioma
16:10 Oturum Başkanları: Semen Önder, Gülçin Yegen | Konuşmacı: Özgür Mete
16:45 Tartışma
17:00 - 17:10 ARA
17:10 – 18:30 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: Sürrenal cerrahisi II
  Oturum Başkanları: Fatih Tunca, Feyzullah Ersöz
17:10 Sürrenal kitlelerinde laparoskopik cerrahinin sınırları
Konuşmacı: Uğur Deveci
17:22 Sürrenale sekonder metastazlarda cerrahi
Konuşmacı: Soykan Arıkan
17:34 Tek insizyondan laparoskopik sürrenalektomi
Konuşmacı: Orhan Ağcaoğlu
17:46 Robotik sürrenalektomi
Konuşmacı: Murat Özdemir
17:58 Sürrenalin primer ve metastatik lezyonlarında cerrahi dışı tedavi seçeneği: Radyoterapi
Konuşmacı: Selnur Özkurt
18:10 Tartışma
09:10 - 09:40 SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU I
Oturum Başkanları: Ahmet Cem Dural, İsmail Cem Sormaz
09:10 SS–27 / Paratiroid hücre nakli için, cerrahi girişim gerektirmeksizin enjekte edilebilir boyutlarda mikro alginat kapsül üretimi
Konuşmacı: Özge Karabıyık Acar
09:17 SS–28 / Tiroid nodüllerinin malignite riskini belirlemede ultrason ve sitoloji bulgularının kombine kullanımının önemi
Konuşmacı: Ramazan Sarı
09:24 Tartışma
09:40 - 09:50 ARA
09:50 - 10:40 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: Tiroid cerrahisi I
  Oturum Başkanları: Enver İhtiyar, Meryem Günay Gürleyik
09:50 Diferansiye tiroid kanserlerinde santral diseksiyon
Konuşmacı: Orhan Demircan
10:02 Diferansiye tiroid kanseri lokal nükslerinde cerrahi
Konuşmacı: Semih Aydıntuğ
10:14 Medüller tiroid kanserinde cerrahinin sınırı neresi?
Konuşmacı: İlknur Kepenekçi
10:26 Tartışma
10:40 - 10:50 ARA
10:50 – 11:40 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: Tiroid cerrahisi II
  Oturum Başkanları: Seher Demirer, Ferit Taneri
10:50 Mikropapiller karsinomda ameliyatsız izlem ve Türkiye gerçeği
Konuşmacı: Serap Erel
11:02 Endokrin cerrahisinde COVİD 19 pandemisinin etkileri
Konuşmacı: Semra Günay
11:14 Tiroid bezi varlığında ve yokluğunda tiroglobulin yıkama gerçeği
Konuşmacı: Mehmet Hacıyanlı
11:26 Tartışma
11:40 - 11:50 ARA
11:50 - 12:40 SEMPOZYUM: Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonu
  Oturum Başkanları: Emin Gürleyik, Mehmet Uludağ
11:50 Aralıklı İOSM
Konuşmacı: Ahmet Cem Dural
12:05 Sürekli İOSM
Konuşmacı: İsmail Cem Sormaz
12:20 Problem çözümü
Konuşmacı: Serkan Teksöz
12:35 Tartışma
12:40 - 12:50 ARA
12:50 – 13:40 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: Tiroid cerrahisi III
  Oturum Başkanları: Tuğbay Tuğ, Güldeniz Karadeniz Çakmak
12:50 Radyoloji ve sitoloji uyuşmazsa?
Konuşmacı: Betül Bozkurt
13:02 Tiroid cerrahisinde genetik testleri ne zaman isteyelim?
Konuşmacı: Müfide Nuran Akçay
13:14 Re-operatif tiroid cerrahisinde zamanlama
Konuşmacı: Gürhan Sakman
13:26 Tartışma (15 dakika)
13:40 - 13:50 ARA
13:50 - 14:40 PANEL: Tiroid & Paratiroid cerrahisinde ameliyat öncesi hazırlık
13:50 Moderatör: Yeşim Erbil
Panelistler: Hande Meftüre Özkaya, Artür Salmaslıoğlu, Sait Sağer, Nükhet Sivrikoz, Gamze Çıtlak
14:20 Tartışma
14:40 - 14:50 ARA
14:50 – 15:20 PANEL: Tiroid cerrahisinde hasta deneyimi eşliğinde yaşam kalitesi
14:50 Moderatör: Recep Gökhan İçöz
Panelistler: Serkan Sarı, İsmail Cem Sormaz
15:00 Tartışma
15:20 - 15:30 ARA
15:30 - 16:10 SEMPOZYUM: Paratiroid cerrahisinde temel cerrahi ilkeler
  Oturum Başkanı: Yasemin Giles Şenyürek
15:30 Paratiroid bezinin embriyoloji, anatomi ve morfolojisi
Konuşmacı: Recep Gökhan İçöz
15:45 Paratiroid cerrahisinin prensip ve yöntemleri
Konuşmacı: Mehmet Uludağ
16:00 Tartışma
16:10 - 16:20 ARA
16:20 – 17:00 KONFERANS: Cerrahinin geleceği: Mobil sağlık, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik
16:20 Oturum Başkanları: Ali İlker Filiz, Ümit Uğurlu | Konuşmacı: Yusuf Yeşil
16:50 Tartışma
17:00 - 17:10 ARA
17:10 – 18:35 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: Tiroid cerrahisi IV
  Oturum Başkanları: Türkay Kırdak, Ali Uğur Emre
17:10 Süperior laringeal sinir monitörizasyonu
Konuşmacı: Meryem Günay Gürleyik
17:22 Tiroid cerrahisinde sinirleri koruma yöntemleri
Konuşmacı: Emin Gürleyik
17:34 Segmenter sinyal kayıplarında sinir anastomoz teknikleri
Konuşmacı: Cumhur Arıcı
17:46 Tiroid cerrahisinde paratiroidleri nasıl feda etmeyelim?
Konuşmacı: Candaş Erçetin
17:58 Tiroid cerrahisinde enerji cihazlarına ne kadar güvenelim?
Konuşmacı: Kubilay Dalcı
18:10 İkincil boyun cerrahisinde yardımcı teknikler
Konuşmacı: Bülent Çitgez
18:22 Tartışma
09:00 - 09:50 SEMPOZYUM: Primer hiperparatiroidinin binbir yüzü
  Oturum Başkanı: Ferihan Aral
09:00 Klasik hiperparatiroidi
Konuşmacı: Nurdan Gül
09:20 Asemptomatik – Normokalsemik hiperparatiroidi
Konuşmacı: Esra Hatipoğlu
09:40 Tartışma
09:50 - 10:00 ARA
10:00 - 10:50 SEMPOZYUM: Tiroid & Paratiroid cerrahisinde ses kısıklığına yaklaşım
  Oturum Başkanları: Orhan Yalçın, Öner Menteş
10:00 Ses kısıklığı gerçeği?
Konuşmacı: İsmail Koçak
10:20 Ses kısıklığında ameliyat sonrası bakım ve tedavi
Konuşmacı: Zeynep Alkan
10:40 Tartışma
10:50 - 11:00 ARA
11:00 - 11:40 KONFERANS: Tiroid & Paratiroid cerrahisinde konsey etkinliği ve hukuki sorunlar
11:00 Oturum Başkanları: Yusuf Bükey, Semih Baskan | Konuşmacı: Abdullah Coşkun Yorulmaz
11:30 Tartışma
11:40 - 11:50 ARA
11:50 - 12:20 KONFERANS: Tiroid & Paratiroid cerrahisinde floresan görüntüleme teknikleri
11:50 Oturum Başkanları: Serkan Teksöz | Konuşmacı: Frédéric Triponez
12:10 Tartışma
12:20 - 12:30 ARA
12:30 – 13:20 PANEL: Persistan hiperparatiroidiye yaklaşım
12:30 Moderatör: Mehmet Hacıyanlı
Panelistler: Serpil Salman, Göknur Işık, Artür Salmaslıoğlu, Türkay Kırdak, Yasemin Giles Şenyürek
13:05 Tartışma
13:20 - 13:30 ARA
13:30 - 14:20 KONFERANS: Tiroidden paratiroide dönüşüm mümkün mü?
13:30 Oturum Başkanı: Nusret Korun | Konuşmacı: Erhan Ayşan
14:05 Tartışma
14:20 - 14:30 ARA
14:30 – 15:20 KARŞIT YANDAŞ: Tiroid papiller mikrokanserde lobektomi mi? Total tiroidektomi mi?
  Oturum Başkanları: Abut Kebudi, Mustafa Enis Yetkin
14:30 Lobektomi yaparım
Konuşmacı: Bekir Kuru
14:50 Total tiroidektomi yaparım
Konuşmacı: Seher Demirer
15:10 Tartışma
15:20 - 15:30 ARA
15:30 - 16:20 SEMPOZYUM: Minimal invaziv tiroid cerrahisi - II
  Oturum Başkanları: Semih Aydıntuğ, Murat Özcan
15:30 MİTC’de başarılı cerrahi için temel prensipler
Konuşmacı: Özer Makay
15:50 MİTC’de çıkmazlar ve komplikasyon yönetimi
Konuşmacı: Fatih Tunca
16:10 Tartışma
16:20 - 16:30 ARA
16:30 – 16:45 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Kıvılcım Ulusan
16:45 – 17:00 KAPANIŞ
Konuşmacılar: Yeşim Erbil, Serkan Sarı
09:00 – 10:10 VİDEO EŞLİĞİNDE DENEYİMLER OTURUMU: Tiroid cerrahisi V
  Oturum Başkanları: Ahmet Dağ, Sibel Özkan Gürdal
09:00 Total tiroidektomi
Konuşmacı: Erman Alçı
09:12 Santral lenf nodları diseksiyonu
Konuşmacı: Selen Soylu
09:24 Lateral lenf nodları diseksiyonu
Konuşmacı: Kıvılcım Ulusan
09:36 Güvenli tiroidektomi
Konuşmacı: Yalın İşcan
09:48 Plonjan guatr
Konuşmacı: Göktürk Maralcan
10:00 Tartışma
10:10 - 10:20 ARA
10:20 – 10:50 SEÇİLMİŞ SÖZEL BİLDİRİLER OTURUMU II
Oturum Başkanları: Bülent Çitgez, Yaşar Özdenkaya
10:20 SS–30 / Dental X-ray görüntüleme yöntemleri tiroid doku hasarına sebep olur mu?
Konuşmacı: Ufuk Oguz İdiz
10:27 SS–31 / Graves hastalarında tiroidektomi esnasında yaşanan hemodinamik instabilite
Konuşmacı: Sami Açar
10:34 SS–32 / İntraoperatif parathormon düzeyindeki düşüş oranı tersiyer hiperparatiroidizmde ameliyat tekniği konusunda belirleyici olabilir mi?
Konuşmacı: Gökmen Güzel
10:41 Tartışma
10:50 - 11:00 ARA
11:00 – 12:00 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: Paratiroid cerrahisi I
  Oturum Başkanları: Orhan Demircan, Bekir Kuru
11:00 Primer hiperparatiroidide odaklanmış cerrahi yeterli mi?
Konuşmacı: Mehmet Erikoğlu
11:12 Paratiroid adenomunda tiroid nodülü birlikteliği
Konuşmacı: Havva Belma Koçar
11:24 Beklenmeyen lokalizasyonlardaki paratiroid patolojilerine yaklaşım
Konuşmacı: Atakan Sezer
11:36 Malignite kuşkulu paratiroid patolojilerinde yönetim
Konuşmacı: Ali Uğur Emre
11:48 Tartışma
12:00 - 12:10 ARA
12:10 – 13:00 SEMPOZYUM: Tiroidite yaklaşım
  Oturum Başkanları: Müfide Nuran Akçay, Ayşe Kubat Üzüm
12:10 Hashimoto tiroiditi
Konuşmacı: Meral Mert
12:30 Tirotoksikoz ile prezante olan tiroiditler
Konuşmacı: Sema Çiftçi
12:50 Tartışma
13:00 - 13:20 ARA
13:20 - 14:10 PANEL: Endokrin konseyi simülasyonu (Gizli şifreler?)
13:20 Moderatör: Yeşim Erbil
Panelistler: Özlem Soyluk Selçukbiricik, Gülçün Yegen, Hafize Özdemir, Duygu Hasşimşek, Abut Kebudi, Gürhan Sakman
13:55 Tartışma
14:10 - 14:20 ARA
14:20 – 15:10 SEMPOZYUM: Retrosternal guatra yaklaşım
  Oturum Başkanları: Mahir Akyıldız, Tuğbay Tuğ
14:20 Radyoloji
Konuşmacı: Aytül Hande Yardımcı
14:35 Cerrahi
Konuşmacı: Ferit Taneri
14:50 Göğüs cerrahisi
Konuşmacı: Salih Duman
15:05 Tartışma
15:10 - 15:20 ARA
15:20 – 16:30 SEMPOZYUM: GEP-NET (Pankreas: İnsülinoma, Glukagonoma, Gastrinoma)
  Oturum Başkanları: Umut Barbaros, Eda Ertörer
15:20 Endokrin
Konuşmacı: İnan Anaforoğlu
15:35 Nükleer Tıp
Konuşmacı: Tevfik Fikret Çermik
15:50 Açık / Laparoskopik yöntemler
Konuşmacı: Nihat Aksakal
16:05 Robotik cerrahi yöntemleri
Konuşmacı: Kıvanç Derya Peker
16:20 Tartışma
GENEL BİLGİLER


KURS TARİHİ VE YERİ
19. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 1 – 3 Ekim 2021 tarihleri arasında Online olarak online platformumuz üzerinden gerçekleşecektir.

KURSUN DİLİ
Kursun resmi dili Türkçe'dir.

KAYIT ÜCRETLERİ
Kurs kayıtları web sitesinde ilan edilen ücret detaylarına uygun olarak kurs öncesinde ve kurs sırasında yapılabilecektir.

İPTAL VE İADE KOŞULLARI
Kursun iptal ve iade koşulları ile ilgili detaylı bilgi Kayıt sayfasında belirtilmiş olup, bunların dışında bir uygulama söz konusu olmayacaktır.

KAYIT VE DANIŞMA MASASI
Kayıt ve danışma masaları 1 Ekim 2021 günü saat 07:00'da açılacak ve tüm kurs süresince 08:00 - 19:00 saatleri arasında açık olacaktır.

SERGİ ALANI
Kurs boyunca ilaç ve medikal cihaz firmaları ürünlerini kendilerine ayrılmış olan alanda sergileyecektir. Sergi alanı tüm kurs boyunca açık olacaktır.

DAVET MEKTUBU
Kayıt işlemlerini tamamlamış olan kurs katılımcılarına, talep etmeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Bu davet mektubu sadece katılımcıların bağlı bulunduğu kurumlardan izin alabilmesine yardımcı olmak amacı taşımakta olup, katılımcıya hiç bir maddi destek sağlamayacaktır.

KATILIM BELGESİ
Katılım belgeleri kongre bitiminde PDF dosyası olarak mail ile iletilecektir.

ENDOKRİNOLOJİDE DİYALOG DERNEĞİ WEB SİTESİ
Derneğimizin web sayfasına www.endokrin.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETERYA
Doç. Dr. Nihat Aksakal
[email protected]
Doç. Dr. Gamze Çıtlak
[email protected]
Uzm. Dr. Candaş Erçetin
[email protected]
ORGANİZASYON SEKRETERYASI
Adres: Mecidiye Mahallesi, Muallim Naci Caddesi, Katmer Sokak, No: 2, 34347, Ortaköy, İstanbul
0 212 282 92 32
0 212 268 18 41
[email protected]